<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html lang="cs"><head> <meta content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv="content-type"><title>ObY interaktivn MODEL PRAHY</title> <meta name="description" content="ObY interaktivn MODEL PRAHY v expozici Krlovstv ~eleznic."> <meta name="keywords" content="model,praha,interaktivn,andl,smchov"> <meta content="RPos." name="author"> <style type="text/css" media="screen"> h1 { font-family: Calibri,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 1.6em; color: #c65424; text-transform: uppercase; } h2 { font-family: Calibri,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 1em; color: #c65424; } body { font-family: Calibri,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 0.9em; color: #000000; background-color: #666666; } #MP_Obsah { width: 910px; height: 1575px; margin-left: auto; margin-right: auto; position: relative; background-color: #ffffff;} #MP_Hlavicka { position: absolute; height: 316px; width: 900px; top: 5px; left: 5px; background-image:url(img/mp_myhead.jpg); } #MP_Menu { position: absolute; height: 39px; width: 900px; top: 321px; left: 5px; background-color: #dddedf; background-image:url(img/menu_bck.gif); } #MP_TopLeva { position: absolute; height: 80px; width: 450px; top: 350px; left: 5px; margin-right: 10px; margin-top: 10px; font-family: Calibri,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; color: white; font-weight: bold; background-color: #848687; font-size: 1em; } #MP_TopPrava { position: absolute; height: 80px; width: 450px; top: 350px; left: 455px; margin-right: 10px; margin-top: 10px; font-family: Calibri,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #dddedf; font-weight: bold; background-color: #848687; font-size: 1.1em;} #MP_StranaLeva { position: absolute; width: 450px; height: 910px; top: 430px; left: 5px; margin-right: 10px; margin-top: 10px; font-family: Calibri,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #1e1e1e; background-color: #c9cbcc; } #MP_StranaPrava { position: absolute; width: 450px; height: 910px; top: 430px; left: 455px; margin-right: 10px; margin-top: 10px; font-family: Calibri,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 1.1em; color: #1e1e1e; background-color: #c9cbcc; } #MP_Pata { position: absolute; height: 65px; width: 900px; top: 1330px; left: 5px; background-color: #dddedf; font-size: 0.8em; font-family: Calibri,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #707172; text-align: center; text-decoration: none; margin-top: 15px; } #MP_Partneri { position: absolute; height: 175px; width: 900px; top: 1395px; left: 5px; background-color: #dddedf; } a#rol { font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: left; font-size: 1em; font-weight: bold; color: #c65424; text-decoration: none; } a#rol:hover { font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: left; font-size: 1em; text-decoration: underline; } a#txt { font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: left; font-size: 0.9em; font-weight: bold; color: #c65424; text-decoration: none; } a#txt:hover { font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: left; font-size: 0.9em; text-decoration: underline; } a#cze { font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: left; font-size: 0.9em; font-weight: bold; color: #848687; text-decoration: none; } a#cze:hover { font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: left; font-size: 0.9em; text-decoration: none; color: #ffffff; } li#mp_list { font-family : Calibri,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size : 1em; list-style-image : url(img/mp_list.gif); marker-offset : 5px; text-align : left; margin: 0.7ex 0; } </style> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-25556520-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> </head><body> <div id="MP_Obsah"> <div id="MP_Menu"> <span style="position: absolute; top: 10px; left: 190px;">|<img src="img/spacer.gif" width="10" height="10"> <a id="rol" href="index.html">o projektu</a><img src="img/spacer.gif" width="10" height="10">|<img src="img/spacer.gif" width="10" height="10"> <a id="rol" href="mp_popis_modelu.html">popis modelu</a><img src="img/spacer.gif" width="10" height="10">|<img src="img/spacer.gif" width="10" height="10"> <a id="rol" href="mp_fotogalerie.html">fotogalerie</a><img src="img/spacer.gif" width="10" height="10">|<img src="img/spacer.gif" width="10" height="10"> <a id="rol" href="mp_cenik.html">cenk</a><img src="img/spacer.gif" width="10" height="10">|<img src="img/spacer.gif" width="10" height="10"> <a id="rol" href="mp_kontakty.html">kontakty</a><img src="img/spacer.gif" width="10" height="10">| </span> </div> <div id="MP_Hlavicka"><img src="img/mp_myhead.jpg"> <span style="position: absolute; top: 75px; left: 820px;"> <a id="cze" href="index.html">" CZ</a>&nbsp;&nbsp; <a id="cze" href="index_en.html">" EN</a> </span> </div> <div id="MP_TopLeva"><p>&nbsp;</p></div> <div id="MP_TopPrava"> <span style="position: relative; top: 10px;" > Vte, kolik je v Praze mosto? Jist ano, ale vidli jste je u~</br>vaechny najednou? To vae, a jeat mnohem vce mo~ete vidt na&nbsp;pra~skm Andlu... </span> </div> <!-- konec vrstvy "TopPrava" --> <div id="MP_StranaLeva"> <span style="position: absolute; top: 20px; left: 15px;"><img src="img/mp_hp_01.jpg" width="420" heigth="280"></span> <span style="position: absolute; top: 315px; left: 15px;"><img src="img/mp_hp_02.jpg" width="420" heigth="280"></span> <span style="position: absolute; top: 610px; left: 15px;"><img src="img/mp_hp_03.jpg" width="420" heigth="280"></span> </div> <!-- konec vrstvy "stranaLeva" --> <div id="MP_StranaPrava"> <!-- <img src="img/spacer.gif" width="450" height="10"> --> <h1 style="position: relative; top: 10px;">O projektu</h1> <p style="width: 440px; font-weight: bold; color: #666666;" >Zajm vs historie rozvoje Prahy, jej rost v ase, vvoj, zajmavosti msta a pra~sk NEJ?</p> <p style="width: 440px; ">V arelu Krlovstv ~eleznic je otevYena nov samostatn expozice urbanistickho modelu Prahy, podle kterho se tmY tYicet let posuzoval rozvoj msta a umstn novch staveb v Praze. Rozhodnut zhotovit model Prahy, kter by obshl cel jej zem a dokumentoval vvoj a zmny v dosledku nov vstavby a pYestavby padlo v roce 1975 a v roce 1980 byla zahjena Ing. arch. Vlastimilem Slvou a JiYm Strakou prce na modelu v mYtku 1:1000. V nsledujcch letech bylo postupn dokon eno celkem 305 sekc, ka~d o rozmru 50x62,5 cm. Rozsah modelu pokrv krom historickho jdra i podstatnou st zastavnho zem msta a jeho dnean rozmr je ctyhodnch 115,5 tvere nch metro, kter pYedstavuj 11 812 hektaro ve skute nosti. To je jako plocha pokrvajc 23 625 fotbalovch hYiae! </p> <p style="width: 440px; ">Pro velk ploan rozsah byl vaak model pouze jednou prezentovn veYejnosti vcelku.</p> <p style="width: 440px; " >Dky spole nmu projektu Krlovstv ~eleznic a hlavnho msta Prahy na zklad koncesn smlouvy se expozice modelu mo~e otevYt airok veYejnosti. Model do Krlovstv ~eleznic poskytl tvar rozvoje hlavnho msta Prahy.</p> <h2>Praha jako na dlani</h2> <p style="width: 440px; " >Dky propojen modelu s modernmi technickmi prostYedky, zskala expozice u ns dosud nevdanou interaktivitu. Nvatvnkom jsou k&nbsp;dispozici:</p> <ul> <li id="mp_list">4 dotykov obrazovky, pomoc kterch mohou nvatvnci ovldat vaesmrov kamery. Tak je mo~n zskat detailn pohled na nkter ze 400 vybranch objekto zjmu, ke kterm se zroveH zobraz podrobn popis objektu z databze Pra~sk informa n slu~by a fotografie skute nho stavu,</li> <li id="mp_list">1 obrazovka, pomoc kter jsou Yzeny projektory. Ty podle po~adavko promtaj na model. Uvidte napYklad kudy vede metro, vaechny pYrodn parky, hlavn cyklostezky nebo pYvozy, vznamn stavby, muzea a dala.</li> </ul> <!-- <p style="width: 440px; color: white; font-weight: bold;" >Expozice nabz pohled na Prahu tak, jak jste j nikdy nemohli vidt...</p> --> </div> <!-- konec vrstvy "MP_StranaPrava" --> <div id="MP_Pata"> <span style="position: relative; top: 5px; margi-left: auto; margin-right: auto;"> &copy; Krlovstv ~eleznic a.s. Vaechna prva vyhrazena</BR></br> <span style="font-size: 1.2em; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: #707172; text-align: center; text-decoration: none;">Projekt vznikl za podpory tchto firem a instutuc</p> </span> </span> </div> <div id="MP_Partneri"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="900"> <tr> <td><img src="img/spacer.gif" width="20" height="1" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="280" height="1" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="65" height="1" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="124" height="1" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="64" height="1" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="129" height="1" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="62" height="1" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="141" height="1" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="15" height="1" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="1" height="1" border="0" alt=""></td> </tr> <tr> <td colspan="9"><img name="partneriloga_r1_c1" src="img/partneri-loga_r1_c1.gif" width="900" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="4"><img name="partneriloga_r2_c1" src="img/partneri-loga_r2_c1.gif" width="20" height="120" border="0" alt=""></td> <td rowspan="2"><a href="http://www.urm.cz"><img name="partneriloga_r2_c2" src="img/partneri-loga_r2_c2.gif" width="280" height="79" border="0" alt="tvar rozvoje msta"></a></td> <td rowspan="4"><img name="partneriloga_r2_c3" src="img/partneri-loga_r2_c3.gif" width="65" height="120" border="0" alt=""></td> <td><a href="http://www.topcity.cz"><img name="partneriloga_r2_c4" src="img/partneri-loga_r2_c4.gif" width="124" height="61" border="0" alt="Top City s.r.o."></a></td> <td rowspan="4"><img name="partneriloga_r2_c5" src="img/partneri-loga_r2_c5.gif" width="64" height="120" border="0" alt=""></td> <td><a href="http://www.praguewelcome.eu"><img name="partneriloga_r2_c6" src="img/partneri-loga_r2_c6.gif" width="129" height="61" border="0" alt="Pra~sk informa n slu~ba"></a></td> <td rowspan="4"><img name="partneriloga_r2_c7" src="img/partneri-loga_r2_c7.gif" width="62" height="120" border="0" alt=""></td> <td rowspan="3"><a href="http://www.kralovstvi-zeleznic.cz"><img name="partneriloga_r2_c8" src="img/partneri-loga_r2_c8.gif" width="141" height="104" border="0" alt="Krlovstv ~eleznic"></a></td> <td rowspan="4"><img name="partneriloga_r2_c9" src="img/partneri-loga_r2_c9.gif" width="15" height="120" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="1" height="61" border="0" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><img name="partneriloga_r3_c4" src="img/partneri-loga_r3_c4.gif" width="124" height="59" border="0" alt=""></td> <td rowspan="3"><img name="partneriloga_r3_c6" src="img/partneri-loga_r3_c6.gif" width="129" height="59" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="1" height="18" border="0" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><img name="partneriloga_r4_c2" src="img/partneri-loga_r4_c2.gif" width="280" height="41" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="1" height="25" border="0" alt=""></td> </tr> <tr> <td><img name="partneriloga_r5_c8" src="img/partneri-loga_r5_c8.gif" width="141" height="16" border="0" alt=""></td> <td><img src="img/spacer.gif" width="1" height="16" border="0" alt=""></td> </tr> </table> </div> </div> <!-- ukon en sekce obsahu strnky --> </body></html>